.:Koolaan:.

کوچه

درباره من

مرا از روی نوشته هایم بشناس.
"کولان" در زبان کوردی به معنای "کوچه" هست.

آری مردم با هم فرق دارند.
آنچه یکی را می خنداند، دیگری را می گریاند.

به گذشته که خیره می شوم جز آرزوهای بر باد رفته ام چیزی برایم نمانده. زمین روز به روز ویران تر می شود و من روز به روز پیرتر.
پیوندهای روزانه
Designed By Erfan Powered by Bayan