فردا رو عزای عمومی اعلام کردن. انگار بقیه ی روزهای هفته رو تلویزیون و رادیو پره از رقص و آواز و پایکوبی و شادی و خنده!
همه جا مردم دهنشون تا بناگوش بازه و میخندن. سینماها فیلم های هالیوودی نشون میدن.
کـاباره ها و دیسکوها پر هست از مردمی که تا صبح به پایکوبی مشغول هستن و مینوشن به سلامتی هم.
کنار دریا رو نگو که غوغاست. شهرهای جنوبی چون الان هوای خوبی دارن که غلغله هست.
از هر فرصتی هم که استفاده میشه برای شادی و سرگرم کردن مردم.
.
.
.
آخه ما که دوازده ماهه عزادار هستیم چه نیازی به این کارها!؟