یه مدت نبودی.
فکر کردم رفتی و دیگه برنمیگردی.
خوشحال بودم از نبودنت.
شاید نخستین باری بود که از نبود چیزی یا کسی خوشحال می شدم.
نبودت همراه بود با شادی و سرزندگیِ من.
ولی برگشتی. شاید بگم زودتر از اون چیزی که فکرشُ میکردم.
این بار که اومدی چند نفر یا چند چیزِ دیگه رو با خودت آوردی.
به قولی: موش به سوراخ نمی رفت جارو به دمبش می بست.
خودت کم بودی دست فکُ فامیل و دوست و آشنا رو گرفتی آوردی.
...

چه بده به کسی اس ام اس بدی ولی اصلاً جوابت رو نده. اینطور مواقع شنیدن فحش از طرف دلنشین تر از سکوتِ اون هست.
:-|