دیروز عصر مثل هر روز از خونه زدم بیرون. دیدم یه ماشینی جلوی در خونه ی همسایه ایستاده و در خونه هم باز هست. راننده یه لحظه منو نگاه کرد و منم نگاهی سرسری انداختم و رفتم.
شب دیدیم ماشین کلانتری اومد و گفتن که خونه روبرو رو زدن و هرچی طلا و سکه و وسیله برنزی داشتن بردن و رفتن.
جریان عصر رو یادم افتاد. همچنین یادم افتاد که آیفون ما عکس و فیلم میگیره. رفتم دیدم شیشه در خونه رو از پایین شکستن و دست بردن تو و کلون در رو باز کردن و بعد کار خودشون رو کردن.
فیلم آیفون رو بازبینی کردیم و دیدیم بله کار همون هایی بوده که من عصر یکی از اونها رو دیدم.
فیلم رو زدم روی CD و دادم به اونها. حیف شماره ماشین زیاد مشخص نیست.
من فکر کردم آشنایی فامیلی چیزی هستن که دم در منتظر هستن مثل ده ها باری که در گذشته این مورد رو دیده بودم وگرنه میدونستم مشکوک هست زنگ میزدم پاسگاه.
یه پسری سر تا پا مشکلی هی میاد و میره در حالی که گوشی دستش هست. زنگ میزنه ببینه کسی خونه هست یا نه. بعد شیشه رو میشکنه و در آخر همدستش با سمند نوک مدادی میاد. این پسر سر تا پا مشکی میشینه جای راننده و اون یکی میره تو و طلا و سکه و وسایل برنزی رو برمیداره و در آخر با خیال راحت میرن پی کارشون.
جالب اینجاست که دقیقاً میدونستن جای طلا و سکه ها کجا هست و برداشتن اونها حتی پنج دقیقه هم طول نکشید! پس میشه گفت از کسانی هست که آشنایی دارن با خونه اونها. حتماً طرف آدرس خونه رو داده و پولی داده به این دزدها تا برن و اونها رو بردارن.
دو تا فیلم خیلی کم حجم گذاشتم. یکی از اونی که شیشه رو میشکنه و یکی هم از آخرش که میبرن و میرن.
 
 


مدت زمان: 31 ثانیه
 
 


مدت زمان: 31 ثانیه