واقعاً چرا مدتی هست که این همه بلا و بدبختی و بیچارگی و بدی هست به سر ما ایرانی ها میاد؟
از زمین و آسمون و چپ و راست و همه جا واسمون بلا میباره!
یکی دو تا که نیست اسم ببرم. هر روز هم بیشتر و بیشتر میشن.
مهم تر از اینها خشکسالی هست که گریبان ایران رو گرفته. همین روزنامه های خودمون نوشته بودن بحران خشکسالی به حدی هست که تا چند سال آینده ایرانی ها مجبور میشن ایران رو هم ترک کنن.
و بدتر از خشکسالی، ترس از جنگی هست که سایه ی اون رو سر ما هست.
قیمت دلار هم ه دیگه لحظه ای بالا میره و سفره مردم روز به روز کوچیک و کوچیک تر و ترسی دیگه. ترس از قحطی.
با نهایت سرعت داریم سقوط میکنیم.