داداشم سیگار میکشه. شاید در روز دست کم بیست استکان چای نوش میکنه اونم چایی به رنگ سیاه بس که غلیظ هست. هیچ فعالیتی هم نداره (یعنی پنج دقیقه هم از خونه بیرون نمیره) و دائم یه وری پای تلویزیون نشسته و داره شبکه های مذهبی میبینه، بعد میگه این مودم رو خاموش کن شب ها چون WiFi اون ضرر داره!
آخه حتی زیان آور هم باشه مگر از اون سیگاری که میدی به خوردِ بدنت زیانش بیشتره؟
من گاهی از این همه نادانی آدم ها تعجب میکنم.