امرداد ماه هم داره به پایان خودش نزدیک میشه ولی خبری از خنکی هوا نه که نیست بلکه گرم تر هم شده.
تابستون رو دوست ندارم. همش گرما هست و عرق کردن. ولی زمستون سرد هست و با پوشیدن پوشاک مناسب همه چیز ردیف میشه.
راستی واژه ی "امرداد" درست هست نه مرداد. امرداد یعنی بی مرگی و جاودانگی در حالی که مرداد برعکس اون میشه.


...
چقدر خوبه اینها رو یاد بگیریم.
کلیک