اونهایی که سنی بالای سی سال دارن بهتر حرف من رو میفهمند.
کوچه قبلی که بودیم: تو اون کوچه شیعه داشتیم، سنی هم داشتیم. ترک بود. عرب بود. بودن کسانی که از روستا مهاجرت کرده بودن.
با حجاب و بی حجاب. دارا و ندار. از شهرستان های دیگه هم بودن.
قاچاق فروش بود. معتاد و سالم هم بود.
همه در کنار هم و بدون مشکل زندگی میکردن. همه همدیگه رو میشناختن. در خونه به روی همه باز بود.
نه کورد با عرب و ترک مشکلی داشت نه اونها با بقیه گویش ها.
نه سنی توهینی به شیعه میکرد نه برعکس.
خونه ها هم که دزدگیر نداشت اصلاً ولی هیچ دزدی نبود.
ولی نمیدونم چرا این چند سال اخیر همه چیز برعکس شده.
برید تو نت و این صفحه های اینترنتی. همه به هم فحش میدن. این به قومیت و زبان اون توهین میکنه اون به این.
تُرک میگه رهبر من اَردوآن هست. کورد میگه رهبر من بارزانی. عرب ها هم میگن کلاً ما جزیی از عربستان هستیم. بلوچ هم از طرفی ادعای دیگه ای داره!
همین امروز تو اینستاگرام یه کلیپی از رقص کوردی گذاشته بودن. اگه بدونید هموطنان ترک و لر و عرب و بقیه چه توهین هایی کرده بودن و چه فحش هایی نوشته بودن که نگو و نپرس.
از یه طرف ادعای شعور و بافرهنگی و تمدن چندین هزار ساله داریم ولی این فحش ها و توهین ها چیه؟
واقعاً جای تاسف داره.
فقط ای کاش یه بمب اتمی یا هیدروژنی بخوره وسط ایران بلکه هیچکسی از اون جون سالم بدر نبره.