.:Koolaan:.

کوچه

بی حوصلگی

اصلاً حال و حوصله نوشتن ندارم.
ولی این دلیل نمیشه که به کسی سر نزنم. فقط حال نوشتن کامنت ندارم.
اصلاً یه جوری ام.
:-|
آری مردم با هم فرق دارند.
آنچه یکی را می خنداند، دیگری را می گریاند.

به گذشته که خیره می شوم جز آرزوهای بر باد رفته ام چیزی برایم نمانده. زمین روز به روز ویران تر می شود و من روز به روز پیرتر.
پیوندهای روزانه
Designed By Erfan Powered by Bayan