.:Koolaan:.

کوچه

گور

برخی چیزها برای برخی آدم ها هرگز دست یافتنی نیستن و به گور خواهی برد اونها رو.
:-|
آری مردم با هم فرق دارند.
آنچه یکی را می خنداند، دیگری را می گریاند.

به گذشته که خیره می شوم جز آرزوهای بر باد رفته ام چیزی برایم نمانده. زمین روز به روز ویران تر می شود و من روز به روز پیرتر.
پیوندهای روزانه
Designed By Erfan Powered by Bayan